واردات خودرو بذر فلفل دلمه ای نارنجی

دلمه ای نارنجی رنگ با نام علمی واردات خودرو شخصی دارای میوه های گران قدر و لبریز حجم بوده که اکثر وقت ها در انتهای آن‌ها یک فرورفتگی دیده میشود . بدنه ی میوه ی آن کاملا صاف نیست و دارای شیارهایی می باشد . مزه این جور فلفل به جهت داشتن ژن روشن دل کننده ی ماده ( کاپسایسین ) تند نیست فلفل نارنجی رنگ و رنگ زرد و قرمز نسبت به سایر فلفل ها شیرینی مضاعف زیادی دارااست . زیاد به گرما و بی آبی , بیماری ویروس موزاییک تنباکو و بیماری های باکتریایی مقاوم بوده و ازین جهت با فلفل های قلمی یا این که Annuam تفاوت دارا هستند , و از آن در تنظیم سالاد , پیتزا , استعمال می کنند . بازه زمانی مجال تبدیل واردات خودرو به میوه 75 روز می باشد .فلفل دلمه ای نارنجی رنگ
فلفل دلمه ای نارنجی


آب و هوا

این جور فلفل زرد رنگ , در هواهای گرم خیس رنگ زردتر و در هواهای خنک تر زرد کمرنگتر به وجود می آورد . فلفل ها مثل گوجه فرنگی و بانجان یک سبزی فصل گرم میباشند و مضاعف به سوزوسرما حیاتی میباشند , همه نیاز ها و احتایاجات آنها نظیر گوجه فرنگی و بادنجان است اما کم آبی را خوبتر تحمل می نمایند که منجر به تند شدن برخ ارقام آنها میشود .

خاک

فلف ها , در زمین های سبک و قوی و آفتاب گیر باpH بین 6/5 تا 7/5 است . محصول خوب می دهد . همینطور در خانه یا این که باغچه می توانید از خاکهای مخصوص کاشت بذر یا خاکهای هلندی یا این که بنفشه آفریقایی استفاده نمایید .

فروغ و روشنایی

فروغ و روشنایی کافی و آفتاب بدون واسطه برای رویش فلفل زیاد موءثر است و فقدان فروغ موجب پژمردگی گیاه می‌شود .

معیار آب پاشی

صرف نظر از این‌که در باغچه یا این که در واردات خودرو دان فلفل را میکارید , همیشه خاک آن را می بایست مرطوب نگهدارید . مخصوصا زمانی که گیاه در درحال حاضر رویش است می بایست همیشه خاک آن خیس باشد . ولی می بایست واردات خودرو دان و یا این که خاک باغچه شما زهکشی قابل قبولی داشته باشد چون که آب پاشی فراوان نیز موجب گندیدن گیاه می شود .

برای شکوفه دادن گیاه آن را با کودهای مایع دربردارنده پتاس بالا تغذیه فرمایید .کاشت

بذر فلفل ابتدا در بانک کشت می‌شود . عمق کاشت بذرها بایستی حدود نیم سانتی متر درنظر گرفته شود . خاک مناسب جهت جوانه زنی بایستی سبک باشد تا زهکشی به نیکی صورت پذیرد . دمای مناسب 27 تا 32 درجه سانتی گراد میباشد که در‌این دما جوانه زنی در 7 تا 8 روز واقعه می افتد . در دماهای زیر درصد جوانه زنی کاهش می‌یابد .زمانی که آب و هوا اثبات و خطر یخبندان گذرانده شد , که در این زمانه نشا ها 7 تا 8 هفته رشد کردند و 12 تا 18 سانتی متر ارتفاع داشته باشند , فلفل ها را می قدرت در زمین حیاتی کشت نمود .

برای کشت فلفل در تراز وسیع نخست بذر را در بسترهای کشت اختصاصی کاشته و به اصطلاح خزانه می نمایند و بعداز رشد آن , نشای حاصله را به محل متبوع منتقل می کنند .

کاشت در سینی نشا

کاشت در سینی نشا

درمرحله دوم انتقال به زمین مهم

درمرحله دوم انتقال به زمین مهمبرای کشت خانگی می توان بذر فلفل را مستقیما در واردات خودرو دان کوچکی نشا کرد و بعد از یکسری برگی شدن به خاک باغچه منتقل کرد و یا این که این‌که مستقیما بذور را در واردات خودرو دان محتوي كود پوسيده وخاك برگ كاشته و واردات خودرو دان را در محيط گرم منزل قرار اعطا کرد . پس از اینکه به ارتفاع 12 سانتی متری رسید می بضاعت واردات خودرو دان آن را بده بستان کرد و یا این که مستقیما به فضای خارج منتقل نمود .

با این‌که گیاه فلفل گرما و فصل گرم را دوست دارااست باید توجه داشت که دمای بیشتراز 28 جايگاه سانتی گراد موجب پژمردگی و عدم واردات خودرو دهی آن میشود .

دانه فلفل برای رشد و به 8 - 10 هفته زمان نیاز دارااست .

فلفل ها را می اقتدار با فاصله حداقلی 30 سانتی متری از یکدیگر کاشت .بذر فلفل

بذر فلفلداشت

عصر رویش از هنگام باروری تا برداشت محصول 60 تا 120 روز به ارتفاع می انجامد . از آنجاییکه فلفل ساقه ای نرم و آسیب پذیر دارد بعداز رشد می توانایی کنار آن از یک تکه چوب بعنوان سرپرست به کار گیری نمود . معمولا به مسافت دوماه بعد از کاشت , واردات خودرو دهی شروع می شود و یک ماه پس از واردات خودرو آغازی , میوه بستن رخ می گیرد .

در زمان اي كه گياه واردات خودرو مي دهد ترجيح داده مي شود كه برگهاي آنرا با غبار پاش مرطوب نمود تا موقعیت تشكيل ميوه ایجاد شود . در اين مرحله هر دوهفته يكبار بجاي آبياري باكود مايع واردات خودرو دان را تقويت نمایید .برداشت

حالت کاشت و برداشت نسبتاً برای تمام ارقام

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *