واردات خودرو پدر آدم ( یا این که واردات خودرو فیلگوش یا واردات خودرو آولوکازیا )

واردات خودرو پدر بشر ( یا واردات خودرو فیلگوش یا این که واردات خودرو آولوکازیا ) Alocasia به خانواده Araceae و راسته Alismatales وابستگی دارد . این گیاه نزدیک به ۷۹ گونه داراست که از دید میزان برگ و رنگ برگها و رگبرگها تنوع اکثری در آن ها دیده می شود . از عارضه ها مورد توجه بودن این واردات خودرو به عنوان واردات خودرو ی زینتی و واردات خودرو دانی بلند بودن دمبرگها , بزرگ بودن برگها و قلبی صورت بودن آن‌ها است .
این گیاه با جنس کولوکازیا Colocasia شباهت بسیاری دارد و گهگاه اشتباه می‌شود . ازآنجاکه جنس آولوکازیا مصرف دارویی و خوراکی دارد باید احتیاط شود .
آلوکازیا دارنده انواع مختلف است برخی دارای برگهای پهن ( alocaziz macrorrhiza ) و بعضا دیگر دارای برگهای فراوان بلند و کشیده می باشند نظیر ( alocazia zebrina ) ( alocazia loterbachiana ) می باشند .

نمونه برگ پهن آلوکازیا
تصویر آلوکازیا گیگانته ا _ وب سایت خاک انداز _ alocazia gigantea تصویر واردات خودرو آلوکازیا ماکروریا - ( واردات خودرو بابا آدم یا واردات خودرو فیلگوش ) alocasia macrorrhiza _ khakandaz . com
نمونه برگ کشیده آلوکازیا

تصویر واردات خودرو آلوکازیا زبرینا _ Alocasia - zebrina _ khakandaz . com تصویر واردات خودرو واردات خودرو تسلا _ alocasia - lauterbachiana _ khakandaz . com

واردات خودرو پدر آدم ( یا این که واردات خودرو فیلگوش یا این که واردات خودرو آولوکازیا ) انواع مختلفی داراست که رنگها و اندازههای مختلف دارند . دسته متبوع ما دارنده برگهای بزرگی است که گاهی قطر برگها به یک متر و اکثر هم می‌رسد . واردات خودرو ها شکل غلافی داشته , زیبایی چندانی ندارند .
با دقت به این‌که واردات خودرو آلوکازیا سرعت رویش نسبتا سریعی داراست و اشکال آن دارنده ارتفاعی لابه لا 60 سانتیمتر الی ۳ متر می‌باشد و دور و بر را هم از ۳۰ سانتیمتر الی ۳ متر بر روی زمین می توانند اشغال نمایند . طول برگها در انواع مختف این گیاه از ۲۰ سانتیمتر تا ۹۰ سانتیمتر متغیر است . دمبرگ نیز 20 تا ۹۰ سانتیمتر طول داراست . بعضی از انواع این گیاه بیش از از سایر نمونه های آن ( بخصوص انواع دورگه آن همانندA X amasonica ) به دلیل اندازه پهناور برگها و دمبرگ به عنوان گیاهانی واردات خودرو دانی و زینتی گزینه دقت و به کارگیری قرار گرفته اند . بدین مثال ها معمولا آلوکاسیای آمازونی گفته میشود که برگهایی نسبتا تیره با لبه هایی مواج دارا‌هستند و رگبرگها یه خرده واضح تر از متن برگ هستند . در گیاه آلوکاسیا مقدار برگها در شکل با صرفه بودن شرایط محیطی به ارتفاع بیشتراز یک متر هم پرورش نمایند و در برخی از اشکال این گیاه , رگبرگها پر رنگ بوده و نمای زیبایی به برگ می دهند و در بعضی از اشکال آن چه بسا لکه هایی به رنگ سبز کمر رنگ یا این که شیری رنگ در پهنه برگ به چشم میخورد . واردات خودرو های این گیاه سبز - کرم رنگ میباشند و عضو سپید – کرم رنگی که در اطراف واردات خودرو قرار می گیرد و جلب دقت می کند در واقع چمچه ( spathe ) است . چمچمه عضوی برگ مثل است که واردات خودرو یا این که واردات خودرو آذین را شامل میشود . فصل واردات خودرو دهی واردات خودرو آلوکازیا در بهار و یا فصل تابستان است .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *